Welkom by die Jakaranda Kinderhuis se Liggiefees !!
The Jakaranda Christmas Light Festival Welcomes You !!

Click here for 2015 program - Kliek hier vir 2015 program

Jakaranda Kinderhuis in Pretoria, hou sedert 2010 in Desember ’n jaarlikse Kersliggie fees. Ons versier 21 huise by die Kinderhuis met miljoene kersliggies, en maak dan die terrein oop vir die publiek om dit te kom besigtig. Daar word ook ’n verskeidenheid van vermaaklikheid aangebied soos straatmusikante, sangers, orkeste, laser vertonings en verskeie ander vermaaklikheid gebeure gedurende die maand.

liggiefees_teetuinvermaak

Jakaranda Children’s Home in Pretoria hosts their annual Christmas Light Festival since 2010. We decorate the 21 houses as well as the rest of the premises with millions of Christmas lights. The decorated children’s home is then opened to the public during the festive season. During the festival a big selection of entertainment is provided such as street musicians, singers, bands, laser shows and various other types of entertainment during the month.

DIE DOEL VAN DIE JAKARANDA KINDERHUIS KERSLIGGIEFEES

  • DIE WARE KERSBOODSKAP OORDRA AAN ONS KINDERS EN DIE PUBLIEK.
  • Fondsinsameling.

  • Beeldbou van die Kinderhuis.
  • Die fondse wat wel ingesamel word, word aangewend om vir al ons kinders te sorg, ons beplanning vir die jaar suksesvol uit te voer en vir die doelwit bereiking van elke huis op die terrein.

mainpage4_liggiefees

THE PURPOSE OF THE JAKARANDA CHRISTMAS LIGHT FESTIVAL

  • To emphasise the REAL CHRISTMAS MESSAGE to our children in the home and secondly to the public.
  • Fundraising.
  • To create awareness to the work that we do at the Jacaranda Children’s Home
  • The funds raised are used to care for all our children, to successfully execute our planning for the year ahead and for the achievement of the objectives of each house individually at the children’s home.

liggiefees2013

Die Jakaranda Kinderhuis het sy deure oopgemaak in 1987 en is geleë in East Lynn Pretoria. Die Kinderhuis is ‘n onafhanklike welsynsorganisasie. Ons versorg reeds sedert 1987 getraumatiseerde kinders wat deur die kinderhof uit hulle ouers se sorg verwyder is a.g.v. mishandeling, seksuele misbruik en verwaarlosing. Hier is tans 250 kinders tussen die ouderdomsgroep van 18 maande en 18 jaar. Ons doelstelling is om vir die kinders vanuit ‘n veilige en stimulerende omgewing die geleentheid te skep om maksimaal te ontwikkel ongeag hulle agtergrond. Ons wil hulle nie van hulle familie of die gemeenskap vervreem nie, en verkry terapeutiese dienste om gedrag regstelling te doen en om ons programme so uit te brei dat die gemeenskap ook daarby kan baat vind.


Liggiefees Borge